Наші нагороди

Віра Україна

nagrada-vira-ukraine[1]

Наш дом Одесса (1-4 березень 2012 Містер.) Наш дом Одесса (15-18 сентября 2011 Містер.)

15-18sent[1] 15-18sent[1]

BuildTech (1-4 листопада 2012 Містер.) Одесский дом (24-27 мая 2012 Містер.)

1-4noyabrya2[1] 24-27maya2[1]

Наш дом. Энергосбережение (2012 Містер.) Inter Build (2012 Містер.)

e`nergosberezhenie[1] 13-16sent[1]