Правила конфіденційності

Ви надаєте Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервус Одесса» повну необмежену строком згоду на обробку своїх особистих персональних даних будь-яким способом передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних ТОВ «Сервус Одесса», передачу та/або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди від мене.

Обробка персональних даних здійснюється ТОВ «Сервус Одесса» з метою належного виконання Вашого запиту та інших можливих дій, що не суперечать чинному законодавству України.

Вищезазначена згода передбачає будь-які дії щодо обробки таких даних, їх захисту, накопичення, зберігання, передачі іншим третім особам персональних даних може здійснюватись в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, в рамках податкового законодавства, а також інших випадках, передбаченим чинним законодавством.

Ви засвідчуєте, що ця згода Вами прочитана, зміст тексту згоди вам зрозумілий, Ви не маєте будь-яких застережень щодо змісту.